TRANSPORTNE DRVENE PALETE - Euro palete

Euro palete

Paleta izrađena po EUR/EPAL standardu na sebi mora nositi pečat (EUR/EPAL) kojim se to potvrđuje, a što ujedno govori o vrsti drveta, minimalnom broju namenskih eksera za izradu euro paleta, dimenzijama elemenata od kojih je napravljena paleta i o dimenzijama i težini same euro palete.

Jednokratne palete

Jednokratne palete se koriste u slučajevima kada transport robe ne zahteva palete izrađene po „EPAL“ standardu. Izrađuju se u više dimenzija i nosivosti od 800 do 1500 kg.

Pored potrebe za standardnim paletama, postoji i potreba za paletama koje služe za transport robe koja prelazi gabarite standardnih paleta, ili za transport robe za koju je standardna paleta većih dimenzija od potrebnih. I u tim situacijama naša firma Vam može izaći u susret.

Borsellino pruža usluge izrade euro paleta sa žigom, jednokratnih paleta. U ponudi imamo i polovne palete.