Ogrevno drvo - palete

Naše ogrevno drvo bora, bukve, hrasta i graba možete koristiti za loženje u Vašim kaminima, pećima, kotlovima ili picerijama. Ogrevno drvo je standardno rezano na dužinu od 290mm i pakovano u palete ili mrežaste paletne vreće.

Takođe, ogrevno drvo može biti rezano u raznim dimenzijama u zavisnosti od Vaših potreba i po Vašoj želji pakovano i transportovano na drugi način. Ogrevno drvo bora je u dimenzijama od 2 do 20 cm.

Područje Zapadne Srbije obiluje izuzetno kvalitetnim drvetom, bilo da je reč o tvrdim lišćarima ili četinarima. Upravo sa tog geografskog prostora biramo za Vas najkvalitetnije drvo koje je ekološki čisto i sertifikovano.