Borsellino - Rezana građa, pelet, drvena sečka, ogrevno drvo

PET trake

Trake za pakovanje koje garantuju bezbednost vaših proizvoda prilikom transporta

Poliesterska (PET) traka za pakovanje je dobar izbor za paletno pakovanje, srednje teških i teških aplikacija. PET traka ima veću prekidnu čvrstoću i omogućava viši nivo zategnutosti od polipropilenske trak

Korišćenjem PET traka za pakovanje, učinićete da Vaši proizvodi budu potpuno sigurni i bezbedni prilikom transporta.

PET trake - Borsellino

PET traka se odlikuje velikom silom kidanja, samim tim i velikom jačinom pakovanja, tako da je veoma podesna za pakovanje aplikacija (paleta, paketa itd..) u drvno-prerađivačkoj, metalnoj, gradjevinskoj industriji

PET trake u mnogim slučajevima, koristiti se kao odlična alternativa čeličnim trakama za pakovanje.

PET trake su dostupne u širinama od 9 mm do 25 mm i debljinama od 0,40 mm do 1,27 mm.

PET trake od 9 mm isključivo se koriste na automatskim mašinama za pakovanje, dok PET traka od 12 do 25 mm se pored automatskih mašina za pakovanja, koriste i za ručna pakovanja gde se za pakovanje koristi baterijski, pneumatski i rucni alati za pakovanje.

Galerija

PET trake obezbeđuju sigurnost i stabilnost proizvoda prilikom transporta