Proizvodnja i prodaja peleta

Pelet se proizvodi od potpuno prirodne mešavine drveta bagrema (tvrdo drvo) i drveta smrče i jele (meko drvo). Time je ovaj pelet u svemu jedinstven na tržištu i spaja u sebi sve dobre osobine različitih vrsta drveta.

Prednost koju nudi pelet je ta što je pelet visokokalorično biološko gorivo koje poseduje veliku energetsku vrednost od oko 18 000 MJ/t. Radi poređenja, recimo da je to približni ekvivalent 500 litara lož ulja,600 m³ prirodnog gasa i 5000 kWh električne energije. Maksimalna energetska iskorišćenost peleta je do 98%, a nivo pepela nakon sagorevanja,kao nus proizvoda, je 0,5% - 1%. Činjenica da je kod uglja i drveta iskorišćenost energije do 75% jasan je pokazatelj koliko je velika ekonomska isplativost peleta.